לצורך הבנה מעמיקה של פרטי האפליקציה וסוגיות אשר עשויות לעלות מהשימוש. להלן, סט שאלות רלוונטי בתוספת תשובות לצורך שימוש נכון ויעיל באפליקציה. צוות V-CHECK מאחל לך שימוש נעים.


טרם פתיחת חשבון, נדרשת הורדה של האפליקציה בחנות הווירטואלית של גוגל או אפל, בחינם! לאחר מכן, ובהתאם להוראות, מבצעים הליך רישום קצר הכולל מילוי פרטים אישיים, סיסמה והגדרת חשבון לזיכוי וחיוב, ומשם ניתן להתחיל לקבל תשלומים, להעביר לאחר ולשלם באמצעות וי צ'ק.

הכניסה אל ה'אזור האישי', באתר האינטרנט www.v-check.co.il, תהא באמצעות סיסמת הכניסה לאפליקציה. באזור האישי ניתן להגדיר חשבון לחיוב באמצעות האפליקציה (הקמת הרשאה לחיוב חשבון לצורך הוצאת וי צ'ק). כמו כן, ניתן לצפות בתקבולים ותשלומים שונים אשר מייצרים את תזרים המזומנים העתידי שלך. לנוחיותך, ניתן להוריד את 'תזרים המזומנים' לקבצי אקסל. יודגש כי האזור האישי משמש אזור לצפייה בלבד, ולא ניתן לבצע ממנו הוצאה והפקדה של וי צ'ק.

לצורך שימוש מלא באפליקציה, יש להגדיר חשבון לחיוב. הגדרת חשבון בנק מתבצעת ב"איזור האישי" הממוקם באתר האינטרנט - www.v-check.co.il . באזור האישי>הגדרת חשבון לחיוב – יש לבחור את הבנק הרלוונטי, והמשך התהליך יבוצע בהתאם להוראות המופיעות באתר.

כל אדם בעל טלפון נייד (סמארטפון) שהינו מעל גיל 16 שנים, יכול להקים חשבון ב וי צ'ק.

במידה שהאפליקציה אינה מותקנת על גבי הנייד שלך, עם שליחת וי צ'ק לנייד שלך, תקבל הודעת SMS עם לינק להורדת האפליקציה. לאחר הליך רישום קצר, כאמור, תוכל להפקיד את התשלום או להעבירו לאחר.
במידה שלא הורדת את האפליקציה ולא ביצעת רישום כנדרש, בתוך 14 ימים מתאריך שליחת ה וי צ'ק אליך, יהפוך הוא לפג תוקף ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש.

לאחר הכניסה לאפליקציה, במסך 'פירוט חשבון' קיימת לשונית 'שלח וי צ'ק', אשר פותחת חלונית בה ניתן למלא את פרטי ה וי צ'ק : בחירת מוטב באמצעות רשימת אנשי הקשר במכשירך ו/או הקלדת מספר טלפון במכשירך, קביעת סכום לתשלום, תאריך פירעון, ובחירה האם התשלום הינו למוטב בלבד או סחיר (ניתן להעברה לצד ג'). לאחר מכן, אישור פרטי ה וי צ'ק והתשלום ישלח לאיש הקשר (הנמען) שלך.
טרם שליחת וי צ'ק יש להקים הרשאה לחיוב חשבון באזור האישי באתר www.v-check.co.il

במסך פירוט חשבון, בלשונית 'וי צ'ק שהתקבלו' תוכל לראות את התשלומים שקיבלת בחשבון הוי צ'ק שלך. תוכל לקבל תשלומים מיידים או שתאריך פירעונם עתידי, תשלומים סחירים או למוטב בלבד. תשלום סחיר ועתידי שהתקבל בחשבונך, ניתן להעברה לאחר, או להפקדה באמצעות פרטי חשבון הבנק שהזנת. תשלום 'למוטב בלבד' שהתקבל בחשבונך, ניתן להפקדה באמצעות פרטי חשבון הבנק שהזנת. קיימת אפשרות להגדרת החשבון לקבלת וי צ'ק סחיר בלבד. שאז, אין חובה להגדיר פרטי חשבון (חיוב או זיכוי) וניתן רק לקבל ולהעביר את ה וי צ'ק שקבלתי.

הגדרת חותם שני בחשבון מאפשרת לך להעביר וי צ'ק אשר נכתבים מהחשבון שלך לאישור החותם השני (איש קשר אשר הגדרת). לאחר אישור החותם השני, ישלח התשלום לנמען. הגדרת חותם שני יכולה לסייע, לדוגמה: לסייע להורים לעקוב אחר הוצאות ילדיהם כמו גם לסייע לשקיפות ההוצאות בין שותפים בעסק/זוגות וכו'. הגדרת חותם שני יכולה להיעשות במהלך ההרשמה הראשונית או באמצעות שינוי ההגדרות: תפריט> החשבונות שלי> הוסף חשבון > הגדרת חותם שני.
דגשים:
• צ'ק שנשלח לאישור החותם השני, ימתין לאישורו למשך 14 ימים. לאחר מכן הוי צ'ק יהפוך לפג תוקף
• הגדרת חותם שני אחר, תוביל להעברת כלל הוי צ'קים שנשלחו לחתימה אל החותם החדש שעודכן
• ביטול הגדרת 'חותם שני' לחלוטין (ללא הגדרת חותם שני חדש) לא יבטלו את הצורך באישור הוי צ'קים שנשלחו זה מכבר אל החותם השני שהוגדר ונמחק

בעת קבלת וי צ'ק ניתן לבצע 3 פעולות עיקריות:
• הפקדה - ניתן להפקיד וי צ'ק שמועד פירעונו מיידי וגם שמועד פירעונו עתידי, כך שתתבצע הפקדה דחויה. בפועל ביום מועד הפירעון הפקודה של הפקדת הכסף לאמצעי התשלום שהגדרת, יתבצע כנדרש
• העברה לצד ג'. וי צ'ק סחיר שהתקבל בחשבונך ניתן להעברה לאחר
• דחיה של תשלום ככל שאינך מעונין לקבל את התשלום מכל סיבה שהיא, קיימת אפשרות לדחות קבלתו. במצב זה ה וי צ'ק חוזר לאחרון שהעביר אותו. במידה שפקודת הדחיה מחזירה את ה וי צ'ק לכותב המקורי, אז ה וי צ'ק הופך לפג תוקף
יצוין כי, במידה שתאריך פירעון ה וי צ'ק הגיע, לא ניתן יהיה להעבירו לאחר או לדחות את התשלום. במידה ש וי צ'ק הופקד או הופקד כדחוי על ידך, לא ניתן לבטל את הפעולה.

גובה סכום כתיבת וי צ'ק בודד לא יעלה על 10,000 ₪. סך כל ההוצאות בחשבון וי צ'ק לא יעלה על 60,000 ₪.

אין הגבלה לכמות אשר ניתן לסחר תשלום. אולם, במידה שמועד הפירעון הגיע, לא ניתן להעביר/לסחר את ה- וי צ'ק אלא רק להפקידו. יצוין כי ניתן להפקיד וי צ'ק עד שבוע ימים לאחר מועד הפירעון. לאחר מכן ה וי צ'ק הופך להיות פג תוקף.

אין הגבלה לכמות התשלומים שניתן לשכפל. למעט הגבלת הסכומים, כאמור.

תאריך הפירעון הינו התאריך האחרון שבו ניתן לבצע פעולה ל וי צ'ק שהתקבל בחשבונך. כדוגמת העברה או דחיה. יצוין כי ניתן להפקיד וי צ'ק עד 7 ימים לאחר מועד הפירעון. לאחר מכן, ה וי צ'ק הופך להיות פג תוקף. עוד יצוין כי, לאחר ביצוע הפקדה או שכבר בוצעה הפקדה דחויה, ביום תאריך הפירעון, מתחילה פעולת הפקדת הכסף בפועל בחשבון הבנק שהוגדר בחשבון ה וי צ'ק. יודגש כי הכסף יועבר לחשבונך בתוך 7 ימים מיום ביצוע ההפקדה בפועל.

תקבול/תשלום באמצעות וי צ'ק אינו מהווה שטר על פי פקודות השטרות.

כותב ה וי צ'ק יכול לראות במסך "וי צ'ק שנשלחו", את פרטי התשלום שנשלח ואת פרטי אוחז ה וי צ'ק בכל זמן נתון. במקביל, יכול כותב ה וי צ'ק לראות את שינוי הסטטוסים ב וי צ'ק ששלח מחשבונו, בכל זמן נתון.


1. ממתין - לאחר שליחת וי צ'ק חדש ע"י משתמש (בין אם סחיר ובין אם למוטב בלבד) יופיע ה וי צ'ק -בסטטוס "ממתין" עד לביצוע פקודה על ידי המקבל. עם ביצוע פקודה על-ידי המקבל "הפקד/העבר/דחה", יכול כותב ה- וי צ'ק לראות את שינוי הסטטוס על גבי פרטי ה-וי צ'ק .
2. הופקד דחוי - וי צ'ק שהתקבל, ומועד פירעונו עתידי, יופיע במסך " וי צ'ק שהתקבלו". המקבל יכול לבצע פקודת "הפקד דחוי". כך ש ה וי צ'ק הופקד מראש, טרם הגיע זמן הפירעון.
3. ממתין (בתהליך הפקדה) - סטטוס שנוצר עם לחיצה על כפתור הפקד, בין יום הפירעון ועד העברת התשלום בפועל לחשבון המוטב.
4. הופקד - וי צ'ק שהתקבל ומועד פירעונו הגיע או שהתקבל למועד פירעון מידי, יופיע במסך "וי צ'ק שהתקבלו". המקבל יכול לבצע פקודת הפקדה. שאז, ישונה הסטטוס לממתין (בתהליך הפקדה) לאחר העברת התשלום בפועל ישתנה הסטטוס ל "הופקד".
5. הועבר - וי צ'ק סחיר שהתקבל, יופיע במסך " וי צ'ק שהתקבלו", בסטטוס "ממתין". המקבל יוכל להעבירו לאחר. לאחר מכן, סטטוס ה וי צ'ק ישתנה ל"הועבר".
6. הועבר (הופקד) - וי צ'ק אשר הועבר ע"י צד ב' לצד ג' וכו', יופיע בסטאטוס "הועבר " עד אשר בוצעה פעולת "הפקדה". לאחר מכן, ישתנה הסטטוס ל "הועבר (הופקד)".
7. פג תוקף – במידה שמקבל ה וי צ'ק לא ביצע פעולת הפקדה עד 7 ימים לאחר מועד הפירעון, מכל סיבה שהיא. יהפוך ה וי צ'ק לפג תוקף. כלומר לא ניתן להפקידו או לבצע בו כל פעולה.
8. נדחה – מקבל וי צ'ק יכול לסרב לקבל את התשלום. ה וי צ'ק חוזר לאחרון שמסר אותו.
9. חותם שני – וי צ'ק אשר הועבר לאישור חותם שני, וקיבל את אישורו, יופיע בחשבונו של החותם השני בלבד , בסטטוס "חותם שני".
10. ממתין חותם שני (ממתין לחתימה) - וי צ'ק אשר נשלח לאישור החותם השני, יופיע אצל הכותב בסטטוס "ממתין לחתימה" לאישורו של החותם השני.
11. נדחה (חותם שני) – וי צ'ק אשר הועבר לאישורו של חותם שני, וזה דחה את אישורו, ישתנה סטטוס הוי צ'ק ל"נדחה (חותם שני)".

במסך פירוט חשבון, סכום התקבול העתידי יופיע בתחילת המסך של' וי צ'ק שהתקבלו'. יצוין כי המערכת מבצעת סכימה של ה וי צ'ק שהתקבלו ונמצאים בסטטוס "ממתין (בתהליך הפקדה)", "הופקד דחוי" ו"ממתין". במסך פירוט חשבון, סכום החיוב העתידי יופיע בתחילת המסך של "וי צ'ק שנשלחו". יצוין כי המערכת מבצעת סכימה של ה וי צ'ק שנשלחו ואשר נמצאים בסטטוס "ממתין", "ממתין לחתימה (חותם שני)", "ממתין (בתהליך הפקדה)" ו"הופקד דחוי".

המערכת תומכת בגרסאות IOS 5 S ומעלה כאשר נדרש זיהוי באמצעות טביעת אצבע לשימוש במערכת. ובמערכת ANDROID לגרסאות השונות הקיימות כיום בשוק המקומי.

ניתן לצפות באפליקציה, במסך היסטוריה, בהיסטוריית התשלומים, לתקופה של שלושה חודשים אחורה. באתר האינטרנט השיווקי www.v-check.co.il באזור האישי, ניתן לראות פירוט ההיסטוריה של עד שנה אחורה.

ניתן לבצע תשלום באפליקציה לחיוב ולזיכוי באמצעות הבנקים הבאים: פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי, הבינלאומי, אוצר החייל, איגוד, מסד, יהב, אוצר החייל, ירושלים ופועלי אגודת ישראל.

חברת וי צ'ק מתחייבת לעמוד בתקני אבטחת המידע המחמירים ביותר ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. הכסף שלכם יישמר בצורה המאובטחת ביותר. אנו עומדים בתקני SSL.

ניתן למצוא את פירוט העמלות באתר החברה www.v-check.co.il.

ניתן לבצע החלפת מספר טלפון באתר האינטרנט השיווקי (סיסמת הכניסה לאתר השיווקי זהה לזו שבכניסה לאפליקציה). לאחר החלפת מספר הטלפון יעברו כלל החשבונות שברשותך למספר החדש.

במידה שמכשיר הטלפון שלך הוחלף ניתן להעביר את החשבון אשר היה קיים במכשיר הקודם אל המכשיר החדש. החלפה זו תעביר את כלל הפעילות של החשבון למכשיר החדש שעודכן. דגש: ניתן לצפות בנתוני החשבון באפליקציה רק במכשיר אשר הוגדר מראש. לא ניתן להיכנס ממכשיר אחר לצורך צפייה וביצוע פעולות באפליקציה, אלא אם מבצעים החלפה של המכשיר עצמו.

בכניסה לאפליקציה ניתן לבצע החלפת סיסמה מסודרת (מסך כניסה).

ניתן להחליף את הקוד בתפריט הצד באפליקציה, שכחתי סיסמה/קוד אבטחה.

במידה שטלפון הנייד אבד יש לעדכן את שירות הלקוחות שלנו. בדוא"ל support@v-check.co.il

ניתן לרשום ב וי צ'ק תאריך ערך עתידי של עד שנה קדימה.