לצורך הבנה מעמיקה של פרטי המערכת וסוגיות אשר עשויות לעלות מהשימוש. להלן, סט שאלות רלוונטי בתוספת תשובות לצורך שימוש נכון ויעיל במערכת. צוות V-CHECK מאחל לך שימוש נעים.


טרם פתיחת חשבון, נדרש רישום למערכת התשלומים של חברת וי צ'ק דרך אתר החברה או באמצעות הורדה של האפליקציה בחנות הווירטואלית של גוגל או אפל, בחינם! לאחר מכן, ובהתאם להוראות, מבצעים הליך רישום קצר הכולל מילוי פרטים אישיים, סיסמה והגדרת חשבון לזיכוי וחיוב, ומשם ניתן להתחיל לקבל תשלומים, להעביר לאחר ולשלם באמצעות וי צ'ק.

הכניסה אל ה'אזור האישי', באתר האינטרנט, תהא באמצעות סיסמת הכניסה. באזור האישי ניתן להגדיר הרשאה לחיוב חשבון (לצורך הוצאת תשלומים). כמו כן, ניתן לצפות בתקבולים ותשלומים שונים אשר מייצרים את תזרים המזומנים העתידי שלך. לנוחיותך, ניתן להוריד את 'תזרים המזומנים' לקבצי אקסל. ניתן לשלוח תשלום או סדרת תשלומים, להפקיד תשלומים, להעביר תשלום לצד ג', להגדיר ולאשר חותם שני, להגדיר את חשבון הבנק לזיכוי בלבד ועוד.

לצורך שימוש מלא במערכת התשלומים של וי צ'ק, יש להגדיר הרשאה לחיוב חשבון. הגדרת חשבון בנק מתבצעת ב"איזור האישי" הממוקם באתר האינטרנט (פעם ראשונה פה? הרשמה). באזור האישי - הרשאה לחיוב חשבון – יש לבחור את הבנק הרלוונטי, והמשך התהליך יבוצע בהתאם להוראות המופיעות באתר.

כל אדם בעל טלפון נייד (סמארטפון) שהינו מעל גיל 16 שנים, יכול להקים חשבון ב וי צ'ק.

במידה שהאפליקציה אינה מותקנת על גבי הנייד שלך, עם שליחת וי צ'ק לנייד שלך, תקבל הודעת במידה ואינך רשום למערכת התשלומים של וי צ'ק, תקבל הודעת SMS עם לינק המזמין אותך להירשם. לאחר הליך רישום קצר, כאמור, תוכל להפקיד את התשלום או להעבירו לאחר.
במידה ולא ביצעת רישום כנדרש, בתוך 14 ימים מתאריך שליחת ה צ'ק הדיגטלי אליך, יהפוך הוא לפג תוקף ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש.

לאחר הכניסה למערכת, במסך המסך המרכזי יש ללחוץ על שלח V-CHECK יש למלא את פרטי ה צ'ק הדיגטלי: בחירת מוטב באמצעות רשימת אנשי הקשר במכשירך ו/או הקלדת מספר טלפון (באתר), קביעת סכום לתשלום, תאריך פירעון, ובחירה האם התשלום הינו למוטב בלבד או סחיר (ניתן להעברה לצד ג').
לאחר מכן, אישור פרטי ה וי צ'ק והתשלום ישלח לאיש הקשר (הנמען) שלך. בנוסף, באתר החברה ניתן לשלוח סדרת תשלומים (עד 24 תשלומים קדימה) על בסיס בחירה של תשלום חודשי/שבועי/יומי.
טרם שליחת הצ'ק הדיגטלי יש להקים הרשאה לחיוב חשבון באזור האישי.

אפליקציה
במסך פירוט חשבון, בלשונית V-CHECK שהתקבלו'.
אתר
תוכל לראות את התשלומים שקיבלת בחשבון הוי צ'ק שלך. תוכל לקבל תשלומים מיידים או שתאריך פירעונם עתידי, תשלומים סחירים או למוטב בלבד.
תשלום סחיר ועתידי שהתקבל בחשבונך, ניתן להעברה לאחר, או להפקדה באמצעות פרטי חשבון הבנק שהזנת.
תשלום 'למוטב בלבד' שהתקבל בחשבונך, ניתן להפקדה באמצעות פרטי חשבון הבנק שהזנת.

קיימת אפשרות להגדרת החשבון לקבלת וי צ'ק סחיר בלבד. שאז, אין חובה להגדיר פרטי חשבון (חיוב או זיכוי) וניתן רק לקבל ולהעביר את ה וי צ'ק שקבלתי.

הגדרת חותם שני בחשבון מאפשרת לך להעביר צ'ק דיגטלי אשר נכתב מהחשבון שלך לאישור החותם השני (איש קשר אשר הגדרת). לאחר אישור החותם השני, ישלח התשלום לנמען.
הגדרת חותם שני יכולה להיעשות במהלך ההרשמה הראשונית או באמצעות שינוי ההגדרות.

דגשים:
• צ'ק דיגטלי שנשלח לאישור החותם השני, ימתין לאישורו למשך 14 ימים. לאחר מכן הוי צ'ק יהפוך לפג תוקף
• הגדרת חותם שני אחר, תוביל להעברת כלל הוי צ'קים שנשלחו לחתימה אל החותם החדש שעודכן
• ביטול הגדרת 'חותם שני' לחלוטין (ללא הגדרת חותם שני חדש) לא יבטלו את הצורך באישור הוי צ'קים שנשלחו זה מכבר אל החותם השני שהוגדר ונמחק

בעת קבלת צ'ק דיגטלי ניתן לבצע 3 פעולות עיקריות:
• הפקדה - ניתן להפקיד צ'ק דיגטלי שמועד פירעונו מיידי וגם שמועד פירעונו עתידי, כך שתתבצע הפקדה דחויה. בפועל ביום מועד הפירעון הפקודה של הפקדת הכסף לאמצעי התשלום שהגדרת, יתבצע כנדרש
• העברה לצד ג '. צ'ק דיגטלי סחיר שהתקבל בחשבונך ניתן להעברה לאחר
• דחיה דחיה של תשלום ככל שאינך מעונין לקבל את התשלום מכל סיבה שהיא, קיימת אפשרות לדחות קבלתו. במצב זה ה צ'ק הדיגטלי חוזר לאחרון שהעביר אותו. במידה שפקודת הדחיה מחזירה את ה צ'ק הדיגטלי לכותב המקורי, אז ה צ'ק הדיגטלי הופך להיות פג תוקף

יצוין כי, במידה שתאריך הפירעון הגיע, לא ניתן יהיה להעביר לאחר או לדחות את התשלום. במידה ש הצ'ק הדיגטלי הופקד או הופקד כדחוי על ידך, לא ניתן לבטל את הפעולה.

גובה סכום כתיבת צ'ק דיגטלי בודד לא יעלה על 20,000 ₪. סך כל ההוצאות בחשבון לא יעלה על 100,000 ₪.

ניתן לפנות לחברת וי צ'ק לצורך הגדלת מסגרת ההוצאה 077-8100431 support@v-check.co.il

אין הגבלה לכמות אשר ניתן לסחר תשלום. אולם, במידה שמועד הפירעון הגיע, לא ניתן להעביר/לסחר את
הצ'ק הדיגטלי אלא רק להפקידו. יצוין כי ניתן להפקיד צ'ק דיגטלי עד שבוע ימים לאחר מועד הפירעון. לאחר מכן ה צ'ק הדיגטלי הופך להיות פג תוקף.

אין הגבלה לכמות התשלומים שניתן לשכפל. למעט הגבלת הסכומים, כאמור.

תאריך הפירעון הינו התאריך האחרון שבו ניתן לבצע פעולה ל וי צ'ק שהתקבל בחשבונך. כדוגמת העברה או דחיה. יצוין כי ניתן להפקיד צ'ק דיגטלי עד 7 ימים לאחר מועד הפירעון. לאחר מכן, התקבול הופך להיות פג תוקף. עוד יצוין כי, לאחר ביצוע הפקדה או שכבר בוצעה הפקדה דחויה, ביום תאריך הפירעון, מתחילה פעולת הפקדת הכסף בפועל בחשבון הבנק שהוגדר בחשבון ה וי צ'ק.
יודגש כי הכסף יועבר לחשבונך בתוך 7 ימים מיום ביצוע ההפקדה בפועל.

תקבול/תשלום באמצעות וי צ'ק אינו מהווה שטר על פי פקודות השטרות.
דגש, מימוש הזכויות בעת חזרת צ'ק דיגיטלי יכול להיעשות באמצעות סעיף 81 א (עסקה קצובה) לחוק הוצאה לפועל או על פי תנאי סדר דין מקוצר.

כותב ה הצ'ק הדיגיטלי יכול לראות את פרטי התשלום שנשלח ואת פרטי אוחז ה הצ'ק הדיגיטלי בכל זמן נתון.
במקביל, יכול כותב ה הצ'ק הדיגיטלי לראות את שינוי הסטטוסים מחשבונו, בכל זמן נתון.


1. ממתין - לאחר שליחת צ'ק דיגיטלי חדש ע"י משתמש (בין אם סחיר ובין אם למוטב בלבד) יופיע בסטטוס "ממתין" עד לביצוע פקודה על ידי המקבל. עם ביצוע פקודה על-ידי המקבל "הפקד/העבר/דחה", יכול כותב ה- תשלום לראות את שינוי הסטטוס על גבי פרטי ה- צ'ק הדיגיטלי.
2. הופקד דחוי - תקבול שהתקבל, ומועד פירעונו עתידי, יופיע במסך פירוט חשבון. המקבל יכול לבצע פקודת "הפקד דחוי". כך ש ה צ'ק הדיגיטלי הופקד מראש, טרם הגיע זמן הפירעון.
3. ממתין (בתהליך הפקדה) - סטטוס שנוצר עם לחיצה על כפתור הפקד, בין יום הפירעון ועד העברת התשלום בפועל לחשבון המוטב.
4. הופקד - צ'ק דיגיטלי שהתקבל ומועד פירעונו הגיע או שהתקבל למועד פירעון מידי, המקבל יכול לבצע פקודת הפקדה. שאז, ישונה הסטטוס לממתין (בתהליך הפקדה) לאחר העברת התשלום בפועל ישתנה הסטטוס ל "הופקד".
5. הועבר - צ'ק דיגיטלי סחיר שהתקבל, יופיע במסך " וי צ'ק שהתקבלו", בסטטוס "ממתין". המקבל יוכל להעבירו לאחר. לאחר מכן, סטטוס ה וי צ'ק ישתנה ל"הועבר".
6. הועבר (הופקד) - צ'ק דיגיטלי אשר הועבר ע"י צד ב' לצד ג' וכו', יופיע בסטאטוס "הועבר " עד אשר בוצעה פעולת "הפקדה". לאחר מכן, ישתנה הסטטוס ל "הועבר (הופקד)".
7. פג תוקף – במידה שמקבל ה צ'ק הדיגיטלי לא ביצע פעולת הפקדה עד 7 ימים לאחר מועד הפירעון, מכל סיבה שהיא. יהפוך הצ'ק הדיגיטלי לפג תוקף. כלומר לא ניתן להפקידו או לבצע בו כל פעולה.
8. נדחה – מקבל הצ'ק הדיגיטלי יכול לסרב לקבל את התשלום. התקבול חוזר לאחרון שמסר אותו.
9. ממתין חותם שני (ממתין לחתימה) צ'ק דיגיטלי אשר נשלח לאישור החותם השני, יופיע אצל הכותב בסטטוס "ממתין לחתימה" לאישורו של החותם השני.
10. נדחה (חותם שני) צ'ק דיגיטלי אשר הועבר לאישורו של חותם שני, וזה דחה את אישורו, ישתנה הסטטוס ל"נדחה (חותם שני)".

במסך פירוט חשבון, סכום התקבול העתידי יופיע בתחילת המסך שלך' V-CHECK שהתקבלו'. יצוין כי המערכת מבצעת סכימה לתקבולים שהתקבלו ונמצאים בסטטוס "ממתין (בתהליך הפקדה)", "הופקד דחוי" ו"ממתין".
במסך פירוט חשבון, סכום החיוב העתידי יופיע בתחילת המסך של "V-CHECK שנשלחו". יצוין כי המערכת מבצעת סכימה של התקבולים שנשלחו ואשר נמצאים בסטטוס "ממתין", "ממתין לחתימה (חותם שני)", "ממתין (בתהליך הפקדה)" ו"הופקד דחוי".

המערכת תומכת בגרסאות IOS 6S ומעלה כאשר נדרש זיהוי באמצעות טביעת אצבע לשימוש במערכת. ובמערכת ANDROID לגרסאות השונות הקיימות כיום בשוק המקומי.

ניתן לצפות באזור האישי בפירוט תשלומים ותקבולים נרחב באמצעות סינון עד שנתיים אחורה.

ניתן לבצע תשלום לחיוב ולזיכוי באמצעות הבנקים הבאים: פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי, הבינלאומי, מרכנתיל, איגוד, מסד, יהב, אוצר החייל, ירושלים ופועלי אגודת ישראל.

חברת וי צ'ק מתחייבת לעמוד בתקני אבטחת המידע המחמירים ביותר ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. הכסף שלכם יישמר בצורה המאובטחת ביותר. אנו עומדים בפרוטוקול אבטחה 1.2 .TLS

ניתן למצוא את פירוט העמלות בדף הראשי של אתר החברה

במידה שמכשיר הטלפון שלך הוחלף ניתן להעביר את החשבון אשר היה קיים במכשיר הקודם אל המכשיר החדש. החלפה זו תעביר את כלל הפעילות של החשבון למכשיר החדש שעודכן.

בכניסה לאזור האישי או לאפליקציה ניתן לבצע החלפת סיסמה מסודרת (מסך כניסה).

ניתן להחליף את הקוד בתפריט הצד באפליקציה, שכחתי סיסמה/קוד אבטחה.

במידה שטלפון הנייד אבד יש לעדכן את שירות הלקוחות שלנו. בדוא"ל support@v-check.co.il

ניתן לרשום ב וי צ'ק תאריך ערך עתידי של עד שנה קדימה.